ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ