ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Επιστροφή

03/02/2017

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

  ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για πρόσληψη με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ»

(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994 & 74 του Ν. 4430/2016)

..................................

Αριθ. ανακοίνωσης

[συμπληρώνεται
από τον υποψήφιο]

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης

[συμπληρώνεται
από το φορέα πρόσληψης]

Αρχείο: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δείτε επίσης