συσσίτιο

Η δομή του συσσιτίου στη σημερινή της μορφή ξεκίνησε στις 15/02/2012 από ανεξάρτητο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ανατολική πλευρά του Γηροκομείου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού στον Άγιο Ιωάννη με διακριτικό τίτλο «Φαγητό με την αγάπη μας». Στις 23/01/2013 προστέθηκε και η λειτουργία της 2ης δομής στο κτήριο επί των οδών Μονής Αγκαράθου και Κοσμά Ζώτου στο κέντρο του Ηρακλείου. Οι δομές των συσσιτίων είχαν ενταχθεί στο δίκτυο ανάπτυξης δομών για την Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ηρακλείου από 23/01/2013 έως 30/06/2015. Μετά τη λήξη του προγράμματος τα Ιδρύματα συνεχίζουν τη λειτουργία τους αποκλειστικά με ίδια μέσα.

Η ιστορία όμως του συσσιτίου συμβαδίζει μ’ αυτή των Ιδρυμάτων. Το 1936, στον ίδιο ακριβώς χώρο που στεγάζεται σήμερα η 2η δομή συσσιτίου, ξεκίνησε η κατασκευή του τότε «Οικονομικού Συσσιτίου» και ολοκληρώθηκε το 1938. Όταν ολοκληρώθηκε και αφού εξοπλίστηκε από τα Ιδρύματα, ανατέθηκε η λειτουργία του για μία τριετία στο Π.Ι.Κ.Π.Α. Με τη κήρυξη του πολέμου η λειτουργία του διεκόπη καθώς το οίκημα επιτάχθηκε από τις αρχές κατοχής. Μετά την απελευθέρωση λειτούργησε ως εστία μαθητικών συσσιτίων έως το 1954. Τον Οκτώβριο του 1954 παρεχωρήθη για στέγαση της Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου «Η Εργάνη». Από το Μάιο του 1984 στέγασε το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ καθώς και το 4ο Κ.Α.Π.Η. έως τον Αύγουστο του 2012. Τον Αύγουστο του 2012 ξεκίνησε ο εκσυγχρονισμός του κτηρίου και η προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις για να στεγάσει τη λειτουργία της 2ης δομής συσσιτίου στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σήμερα και από τις δύο δομές παρέχονται καθημερινά περίπου 300 πλήρη γεύματα, σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, καθώς και κολατσιό για όσους είναι μαθητές του σχολείου.

Δείτε επίσης