ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Α & Μ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ