Διοίκηση & προσωπικό

Διοικητικό Συμβούλιο

Διευθυντής

Νομική υπηρεσία

Οικονομική υπηρεσία

Ιδρύματα

Η ιστορία μας

Η αίθουσα Οδυσσέα Ελύτη θα στεγάζει μια καινούργια εκδοχή της έκθεσης για τον ποιητή που πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης ...