Ιδρύματα

Η ιστορία μας

Η μακρά περίοδος κοινωφελούς δράσης των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού ξεκινά στα χρόνια του Μεσοπολέμου, όταν το ζήτημα της αποκατάστασης των Μικρασιατών προσφύγων και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 προκαλούσαν ισχυρές πιέσεις στην ελληνική κοινωνία.

Οργανόγραμμα

Διοίκηση και προσωπικό: διοικητικό συμβούλιο, διευθυντής, νομική και οικονομική υπηρεσία.