Πολιτιστικό έργο

Ιστορικό μουσείο Κρήτης

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1953 από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Για την στέγαση του Μουσείου παραχωρήθηκε από τα Ιδρύματα Α. & Μ. Καλοκαιρινού το νεοκλασικό διατηρητέο οίκημα Οίκος Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού (1903), σύμφωνα και με την θέληση του διαθέτη.

Κοινωνικός Χώρος Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού

Η αίθουσα Οδυσσέα Ελύτη θα στεγάζει μια καινούργια εκδοχή της έκθεσης για τον ποιητή που πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης με την ευκαιρία των εκατό χρόνων από τη γέννησή του στο Ηράκλειο με την επιμέλεια του Δημήτρη Καλοκύρη.

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείο

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.