Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα

Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα

Ο Ιερός Ναός του Αγία Ανδρέα στον Λάκκο Ηρακλείου, βρίσκεται επί της οδού Πλαστήρα. Είναι κτητορικός ναός και ολοκληρώθηκε το 1938. Αρχιτέκτονας του ναού είναι ο Κωνσταντινουπολίτης Παναής (Παναγιώτης) Μανουηλίδης (1894-1977), ένας από τους παραγωγικότερους αρχιτέκτονες του μεσοπολεμικού μοντερνισμού.

Χώρος ταφής των οστών των Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού

«Εις το οικόπεδον από Παναγιώτην Κασιμάτην θα οικοδομηθή ναίσκος με τάφον εντός αυτού όπως τεθώσι τα οστά μου και της συζύγου μου και κατ΄έτος την εορτήν του Αγίου Ανδρέου θα τελήται αρχιερατική Λειτουργία και αρτοκλασία.»

(απόσπασμα  από τη διαθήκη του Ανδρέα Λ. Καλοκαιρινού, 25 Ιουνίου 1929).

Πολιτιστικό Έργο

Γηροκομείο

Παντοπωλείο

Συσσίτιο