Συσσίτιο

Η δομή του συσσιτίου στη σημερινή της μορφή ξεκίνησε στις 15/02/2012 από ανεξάρτητο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ανατολική πλευρά του Γηροκομείου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού στον Άγιο Ιωάννη με διακριτικό τίτλο «Φαγητό με την αγάπη μας». Στις 23/01/2013 προστέθηκε και η λειτουργία της δεύτερης δομής στο συγκρότημα ιδιοκτησίας του Ιδρύματος επί των οδών Μονής Αγκαράθου και Κοσμά Ζώτου στο κέντρο του Ηρακλείου («Κοινωνικός Χώρος»). Οι δομές των συσσιτίων είχαν ενταχθεί στο δίκτυο ανάπτυξης δομών για την Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ηρακλείου από 23/01/2013 έως 30/06/2015. Μετά τη λήξη του προγράμματος τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού συνέχισαν τη λειτουργία τους, αδιάλειπτα και  αποκλειστικά με ίδια μέσα.

Από 08/05/2017 έως 07/05/2023, η δομή του συσσιτίου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 – 2020» και συγκεκριμένα στην πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή συσσιτίου Δήμου Ηρακλείου» . Από την 8/5/2023 και μετά η δομή συνεχίζει κανονικά την λειτουργία της εντασσόμενη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021 – 2027». Στόχος της πράξης είναι η παροχή γευμάτων σε 200 ωφελούμενους ημερησίως καθώς και η παροχή δεκατιανού στους μαθητές των ωφελουμένων οικογενειών. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η ιστορία, όμως, του συσσιτίου συμβαδίζει μ’ αυτή των Ιδρυμάτων. Το 1936, στον ίδιο ακριβώς χώρο που στεγάζεται σήμερα η δεύτερη δομή συσσιτίου, ξεκίνησε η κατασκευή του τότε «Οικονομικού Συσσιτίου» που ολοκληρώθηκε το 1938 και αφού εξοπλίστηκε από τα Ιδρύματα, ανατέθηκε η λειτουργία του για μία τριετία στο Π.Ι.Κ.Π.Α. Με τη κήρυξη του πολέμου η λειτουργία του διακόπηκε καθώς το οίκημα επιτάχθηκε από τις αρχές κατοχής. Μετά την απελευθέρωση λειτούργησε ως εστία μαθητικών συσσιτίων έως το 1954. Τον Οκτώβριο του 1954 παραχωρήθηκε για στέγαση της Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής Ηρακλείου «Η Εργάνη». Από το Μάιο του 1984 στέγασε το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ καθώς και το 4ο Κ.Α.Π.Η. έως τον Αύγουστο του 2012. Τον Αύγουστο του 2012 ξεκίνησε ο εκσυγχρονισμός του κτιρίου και η προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις για να στεγάσει μεταξύ άλλων τη δεύτερη δομή συσσιτίου στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σήμερα και από τις δύο δομές παρέχονται καθημερινά περίπου 250 πλήρη γεύματα, σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας, καθώς και κολατσιό για όσους είναι μαθητές του σχολείου.

Πολιτιστικό Έργο

Γηροκομείο

Παντοπωλείο

Ι. Ν. Αγίου Ανδρέα