οργανόγραμμα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Σταύρος Αρναουτάκης, Πρόεδρος

Βασίλειος Λαμπρινός, Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Καλοκαιρινός, Μέλος

Γεώργιος Καλοκαιρινός, Μέλος

 

Προσωπικό

Διευθυντής

Ισίδωρος Δετοράκης

 

Νομική Υπηρεσία

Βασίλειος Αποστολίδης

 

Οικονομική Υπηρεσία

Γεώργιος Σταυρουλάκης

Μιχαήλ Σπυριδάκης

Δείτε επίσης