Στο ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ γεύματα έφτασε το “Φαγητό με την Αγάπη μας” των Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρνού