ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Α&Μ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 2023