ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΟ: ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ